Dovolená od 29.6.-6.7.

LÍH technický 1l

Kód: 6185
149 Kč –33 %
LÍH technický 1l
149 Kč –33 % 100 Kč 83 Kč bez DPH
Od 9.7.

Využijte nabídky přímo setu na dezinfekční gel zde. Denaturovaný ethanol. Líh technický je určen k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění, odmašťování a jako náplň do lihových vařičů. Obsah: 1 l. Český výrobek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jak a čím vyčistit telefon? Ideálně lihem
  1. Naneste líh (technický či běžný) na papírový ubrousek či kapesník.
  2. Sundejte z telefonu kryt.
  3. Otřete důkladně displej telefonu, jeho boky i záda. Nebojte se přitlačit.
  4. To samé proveďte s krytem.
  5. Nechte líh odpařit a vše složte zpět.
  6. Použitý ubrousek vyhoďte.

 

Denaturovaný ethanol. Líh technický je určen k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění, odmašťování a jako náplň do lihových vařičů. Obsah: 1 l. Český výrobek.  

POUŽITÍ: Pro technické účely, na brzdové soustavy nákladních automobilů, k odmašťování a odstraňování nečistot, k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a do lihových vařičů.  

SLOŽENÍ: Ethanol ES 200-578-6, Propan -2-ol ES 200-661-7.  

UPOZORNĚNÍ:

Obsahuje ethanol a denaturační přisady. Udaje o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění oči. Technické údaje: Horlavá kapalina l. třidy nebezpečnosti! Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecné: Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskramil, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proved'te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování par. Použivejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle. Reakce: PŘI ZASAŽENÍ očí: Několilk minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňováni: Odstraňte obsah/obal: použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Skladováni: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Doporučená teplota skladování Je +5 až +20°c. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Datum výroby, údaje o množstvi - uvedeno na obalu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Yachtmeni